Naše společnost vznikla 12. 6. 2014 na základě dlouholeté spolupráce
       Ing. Jana Neuwirtha                           a                           Ing. Jiřího Soviny Ph.D.
 

                                                         

Cílem společnosti je poskytovat zákazníkům komplexní nabídku služeb od přípravy projektu až po odborný dozor stavby, včetně zajištění financování z dotační zdrojů. Komplexní přípravou projektů rozumíme projekční práce, inženýrskou činnost pro zajištění potřebných povolení a následné zpracování žádostí o dotace. Při realizaci stavby jsme schopní zajistit autorský, technický dozor a administraci spojenou s dotací do závěrečného vyhodnocení akce. Díky bohatým zkušenostem jsme schopni zajistit provázanost všech těchto činností. Troufáme si tak dotáhnout Vaší stavbu až do zdárného konce.

Dřívější působení:     www.rybniky-dotace.cz           www.sovina.eu

Od listopadu 2015 je kontaktní osobou pro nové zakázky kolega Ing. Milan Kubín.

Aktuální informace:

 

V současnosti máme nasmlouvané zakázky a plnou kapacitu do listopadu 2017. Pokud nespěcháte na Vaše záměry, můžeme Vám aktuálně zpracovat nabídku a případně zajistit přípravu podkladů (geodetické práce, hydrologická data apod.). Projektové práce jsme ale schopni zahájit až ke konci roku. Děkujeme za pochopení.

 

S ohledem na omezené kapcity nabízíme zajišťování dotace pouze pro projekty, kde současně provádíme projektové práce a inženýring. Děkujeme za pochopení.

Nabízíme:

projektové práce
inženýrskou činnost
zajišťování dotací

Zaměřujeme se na:

malé vodní nádrže (rybníky)
vodní toky
protipovodňová opatření
protierozní opatření
revitalizace krajiny
polní a lesní cesty
výsadby zeleně a ÚSES
ochranu přírody a krajiny
hydrotechnické stavby