Aktuální informace:

 

V současnosti máme nasmlouvané zakázky a plnou kapacitu do listopadu 2017. Pokud nespěcháte na Vaše záměry, můžeme Vám aktuálně zpracovat nabídku a případně zajistit přípravu podkladů (geodetické práce, hydrologická data apod.). Projektové práce jsme ale schopni zahájit až ke konci roku. Děkujeme za pochopení.

 

S ohledem na omezené kapcity nabízíme zajišťování dotace pouze pro projekty, kde současně provádíme projektové práce a inženýring. Děkujeme za pochopení.

Nabízíme:

projektové práce
inženýrskou činnost
zajišťování dotací

Zaměřujeme se na:

malé vodní nádrže (rybníky)
vodní toky
protipovodňová opatření
protierozní opatření
revitalizace krajiny
polní a lesní cesty
výsadby zeleně a ÚSES
ochranu přírody a krajiny
hydrotechnické stavby