Naše společnost vznikla 12. 6. 2014 na základě dlouholeté spolupráce.

Ing. Jana Neuwirtha      a      Ing. Jiřího Soviny Ph.D.

                                                       

Cílem společnosti je poskytovat zákazníkům komplexní nabídku služeb od projekčních prací (tvorba technických projektových dokumentací) přes inženýrskou činnost (zajištění potřebných povolení) až po dozor nad realizací stavby (technický či autorský dozor). V rámci projekční přípravy se zabýváme optimalizací našich výstupů pro potřeby dotačních programů, aby projekty splňovaly přijatelnost a obdržely maximálně možné bodové ohodnocení. Zajišťujeme zpracování žádostí a kompletní administraci dotací z národních zdrojů. U evropských dotací úzce spolupracujeme s dotačními managery, kterým poskytujeme odborný servis při přípravě žádostí o dotaci i následné administraci projektů. Troufáme si tak dotáhnout Vaš projekt až do zdárného konce.


Dřívější působení: www.rybniky-dotace.cz   www.sovina.eu

Akutálně je kontaktní osobou pro nové zakázky kolega Ing. Milan Kubín (kubin@krajinoprojekt.cz)

Aktuální informace:

 

V současnosti máme kapacitu pro nové projekty. Nejváhejte nás prosím kontaktovat. Náš tým je připraven se vrhnout do práce.

Nabízíme:

projektové práce
inženýrskou činnost
zajišťování dotací

Zaměřujeme se na:

malé vodní nádrže (rybníky)
vodní toky
protipovodňová opatření
protierozní opatření
revitalizace krajiny
polní a lesní cesty
výsadby zeleně a ÚSES
ochranu přírody a krajiny
hydrotechnické stavby