DOTACE

Výstavba dvou vodních tůní Liblice u Českého Brodu
- kompletní vypracování žádosti o dotaci z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny - POPFK
Zadavatel a investor stavby - Jiří Hejný
Vypracoval – KRAJINOPROJEKT, s.r.o.
Stávající stav – dotace byla schválena, probíhá realizace

Revitalizace Staré Cidliny v Sánech
- optimalizace projektového řešení pro potřeby dotace
- kompletní vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí – OPŽP
- administrace dotace v průběhu realizace a závěrečné vyhodnocení
Zadavatel a investor stavby - Obec Sány
Vypracoval - Ing. Jan Neuwirth
Informace o projektu na webových stránkách OPŽP

Obnova Komárovského rybníka
- kompletní vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí – OPŽP
- administrace výběrového řízení na dodavatele stavby
- administrace dotace v průběhu realizace a závěrečné vyhodnocení
Zadavatel a investor stavby - JUDr. Miroslav Neuman
Vypracoval - Ing. Jan Neuwirth
Informace o projektu na webových stránkách OPŽP

Rybí přechody ř. km 94,24 ř. km 96,00 a obnova slepého ramene, Bělá n. Radbuzou
- kompletní vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí
Zadavatel a investor stavby - Povodí Vltavy, s.p.
Vypracoval - Ing. Jan Neuwirth
Informace o projektu na webových stránkách OPŽP

Revitalizace rybníků Fabrák, Kalák a Jámy
- optimalizace projektového řešení pro potřeby dotace
- kompletní vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí – OPŽP
- administrace dotace v průběhu realizace
Zadavatel a investor stavby – Město Úvaly
Vypracoval - Ing. Jan Neuwirth
Informace o projektu na webových stránkách OPŽP

Dostavba kanalizace a ČOV Kněžice
- vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí - OPŽP bez ekonomické části
Zadavatel - Optimus Consult & Invest, a.s.., investor stavby - obec Kněžice
Vypracoval - Ing. Jan Neuwirth
Informace o projektu na webových stránkách OPŽP

Obnova soustavy rybníků k.ú. Labětín a Řečany nad Labem
- optimalizace projektového řešení pro potřeby dotace
- kompletní vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí – OPŽP
- administrace výběrového řízení na dodavatele stavby
- administrace dotace v průběhu realizace a závěrečné vyhodnocení
Zadavatel a investor stavby - obec Řečany nad Labem
Vypracoval - Ing. Jan Neuwirth
Informace o projektu na webových stránkách OPŽP

Revitalizace VN Líny a Spikaly
- optimalizace projektového řešení pro potřeby dotace
- kompletní vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí – OPŽP
- administrace výběrového řízení na dodavatele stavby
- administrace dotace v průběhu realizace a závěrečné vyhodnocení
Zadavatel a investor stavby - obec Katusice
Vypracoval - Ing. Jan Neuwirth
Informace o projektu na webových stránkách OPŽP

Odbahnění obecního rybníka v Baštěku
- optimalizace projektového řešení pro potřeby dotace
- kompletní vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí – OPŽP
- administrace výběrového řízení na dodavatele stavby
- administrace dotace v průběhu realizace a závěrečné vyhodnocení
Zadavatel a investor stavby - obec Bašť
Vypracoval - Ing. Jan Neuwirth
Informace o projektu na webových stránkách OPŽP

II. etapa kanalizace Mrákotín
- vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí - OPŽP bez ekonomické části
Zadavatel - Optimus Consult & Invest, a.s.., investor stavby - obec Kněžice
Vypracoval - Ing. Jan Neuwirth
Informace o projektu na webových stránkách OPŽP

Živá Jizera - Revitalizace na ostrově, I. etapa
- kompletní vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí – OPŽP
- administrace dotace v průběhu realizace a závěrečné vyhodnocení
Zadavatel a investor stavby - Ing. Zbyněk Hýzler
Vypracoval - Ing. Jan Neuwirth
Informace o projektu na webových stránkách OPŽP

Rekonstrukce rybníka Vestecký
- optimalizace projektového řešení pro potřeby dotace
- vypracování žádosti o dotaci z OPŽP bez ekonomické části
Zadavatel - Optimus Consult & Invest, a.s.., investor stavby - obec Vestec u Prahy
Vypracoval - Ing. Jan Neuwirth
Informace o projektu na webových stránkách OPŽP

Opatření na zlepšení stavu vybraných vodních ploch města Odolena Voda s ohledem na možnosti financování z dotací
- vypracování studie, která řeší problémy šesti rybníků - studie obsahuje analýzu problémů, návrhy technických opatření, návrhy organizačních opatření, odhad nákladů, rozbor možných dotačních zdrojů, podrobnou optimalizaci pro využití konkrétních dotačních titulů, harmonogram přípravy
Zadavatel - Město Odolena Voda
Vypracoval - Ing. Jan Neuwirth

MVN, mokřad a výsadby - lokalita "Pod hrázkou"
- optimalizace projektového řešení pro potřeby dotace
- kompletní vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí – OPŽP
- administrace výběrového řízení na dodavatele stavby
- administrace dotace v průběhu realizace a závěrečné vyhodnocení
Zadavatel a investor stavby - Vlastimil Běluša
Vypracoval - Ing. Jan Neuwirth
Informace o projektu na webových stránkách OPŽP

Živá Jizera - Revitalizace na ostrově , II. Etapa
- kompletní vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí – OPŽP
Zadavatel a investor stavby - Ing. Zbyněk Hýzler
Vypracoval - Ing. Jan Neuwirth
Informace o projektu na webových stránkách OPŽP

Obnova vodního režimu - lokalita Byšice
- optimalizace projektového řešení pro potřeby dotace
- kompletní vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí – OPŽP
- administrace dotace v průběhu realizace a závěrečné vyhodnocení
Zadavatel a investor stavby – Jan Vozáb
Vypracoval - Ing. Jan Neuwirth
Informace o projektu na webových stránkách OPŽP

Podrobná analýza možností čerpání podpory z Operačního programu Životní prostředí – vodní plochy v obci Staré Ždánice
- studie návrhy technického řešení, optimalizace záměrů z pohledu dotace, doporučení pro projektovou přípravu
Zadavatel - Optimus Consult & Invest, a.s., investor stavby - obec Staré Ždánice
Vypracoval - Ing. Jan Neuwirth

Revitalizace Dobšického a Libněveského slepého ramene
- kompletní vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí - OPŽP
- administrace dotace v průběhu realizace a technický dozor
Zadavatel a investor vodohospodářských úprav - O.s. Dobšané
Vypracoval - Ing. Jan Neuwirth
Informace o projektu na webových stránkách OPŽP

Obnova zeleně veřejných prostranství v obci Klíčany
- optimalizace projektového řešení pro potřeby dotace
- kompletní vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí - OPŽP
Zadavatel a investor výsadeb - Obec Klíčany
Vypracoval - Ing. Jan Neuwirth
Informace o projektu na webových stránkách OPŽP

- kompletní vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí - OPŽP
Zadavatel a investor stavby - město Bakov nad Jizerou
Vypracoval - Ing. Jan Neuwirth
Stávající stav – dotace byla schválena, probíhá realizace

Odbahnění a oprava rybníku Podkarasák
- kompletní vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí - OPŽP
Zadavatel a investor stavby - Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Vypracoval - Ing. Jan Neuwirth
Stávající stav – dotace byla schválena, probíhá realizace

Zasakovací pás Horoušánky
- vypracování kompletní žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí - OPŽP
Zadavatel - HG partner s.r.o., investor stavby - město Úvaly
Vypracoval - Ing. Jan Neuwirth
Stávající stav – dotace byla schválena, probíhá realizace

Obnova Velkého rybníka, k.ú. Neumětely
- kompletní vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí - OPŽP
Zadavatel a investor akce – Obec Neumětely
Zajišťoval - Ing. Jan Neuwirth
Stávající stav – dotace byla schválena, probíhá realizace

Aktuální informace:

 

V současnosti máme kapacitu pro nové projekty. Nejváhejte nás prosím kontaktovat. Náš tým je připraven se vrhnout do práce.

Nabízíme:

projektové práce
inženýrskou činnost
zajišťování dotací

Zaměřujeme se na:

malé vodní nádrže (rybníky)
vodní toky
protipovodňová opatření
protierozní opatření
revitalizace krajiny
polní a lesní cesty
výsadby zeleně a ÚSES
ochranu přírody a krajiny
hydrotechnické stavby