DOZORY STAVEB

Obnova vodního režimu, lokalita Byšice
- technický dozor investora (TDI)
Stavba dvou rybníků a mokřadu a obnova náhonu, zakládání hrází v extrémních podmínkách na slatině a zvodnělém podloží.
Zadavatel a investor stavby – Jan Vozáb
Zajišťoval: Ing. Jiří Sovina, Ph.D.

Revitalizace Dobšického slepého ramene – Cidlina, ř. km 9,8 a Revitalizace Libněveského slepého ramene – Cidlina, ř. km 8,4
- technický dozor investora (TDI)
Odbahnění dvou ramen řeky Cidliny s využitím sacích bagrů.
Zadavatel a investor akce - O.s. Dobšané
Zajišťoval - Ing. Jan Neuwirth

Obnova zeleně veřejných prostranství v obci Klíčany
- technický dozor investora (TDI)
Výsadby dřevin v intravilánu i extravilánu obce.
Zadavatel a investor akce - Obec Klíčany
Zajišťoval - Ing. Jan Neuwirth

Obnova Velkého rybníka, k.ú. Neumětely
- technický dozor investora (TDI)
Rekonstrukce a odbahnění rybníka
Zadavatel a investor akce – Obec Neumětely
Zajišťoval - Ing. Jan Neuwirth

Prodloužení vodovodního řadu „A“ v obci Vrchovany u České Lípy
- technický dozor investora (TDI)
Zadavatel – Obec Vrchovany
Zajišťoval - Ing. Jiří Sovina, Ph.D.

Aktuální informace:

 

V současnosti máme kapacitu pro nové projekty. Nejváhejte nás prosím kontaktovat. Náš tým je připraven se vrhnout do práce.

Nabízíme:

projektové práce
inženýrskou činnost
zajišťování dotací

Zaměřujeme se na:

malé vodní nádrže (rybníky)
vodní toky
protipovodňová opatření
protierozní opatření
revitalizace krajiny
polní a lesní cesty
výsadby zeleně a ÚSES
ochranu přírody a krajiny
hydrotechnické stavby