INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Rybí přechody ř. km 94,24 ř. km 96,00 a obnova slepého ramene, Bělá n. Radbuzou
- inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí
- inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení
Zadavatel a investor stavby - Povodí Vltavy, s.p.
Zajišťoval - Ing. Jan Neuwirth

Návesní rybník v Přišimasech
- inženýrská činnost pro stavební povolení a povolení k nakládání s vodami
Zadavatel – obec Přišimasy
Zajišťoval - Ing. Jan Neuwirth

Revitalizace Staré Cidliny v Sánech
- inženýrská činnost pro stavební povolení a povolení k nakládání s vodami
Zadavatel – HG partner s.r.o, investor – obec Sány
Zajišťoval - Ing. Jan Neuwirth

Protierozní terénní úprava na farmě Levín
- inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí
Zadavatel - Václav Pěnkava
Zajišťoval - Ing. Jan Neuwirth

Rybník v Přemyšlení
- inženýrská činnost pro povolení k nakládání s vodami
Zadavatel – SARA CZ s.r.o.
Zajišťoval - Ing. Jan Neuwirth

Úprava kanalizační sítě obce Drahonice - kanalizace dešťová a splašková v ul. K Lihovarské zahradě
- inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení
Zadavatel Ing. Jiřího Sovinu, PhD., investor – obec Drahonice
Zajišťoval - Ing. Jan Neuwirth

Revitalizace Dobšického slepého ramene – Cidlina, ř.km 9,8 a Revitalizace Libněveského slepého ramene – Cidlina, ř.km 8,4
- inženýrská činnost pro ohlášení vodohospodářských úprav
Zadavatel - HG Partner s.r.o., investor vodohospodářských úprav - O.s. Dobšané
Zajišťoval - Ing. Jan Neuwirth

Rekonstrukce rybníka Junčáku
- vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Rekonstrukce vodní nádrže vč. nového návrhu sdruženého objektu.
Zadavatel - UNICEN, s.r.o.
Zajišťoval - Ing. Jan Neuwirth

Prodloužení vodovodního řadu „A“ v obci Vrchovany u České Lípy
-inženýrský činnost pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
Zadavatel – Obec Vrchovany
Zajišťoval - Ing. Jiří Sovina, Ph.D.

Aktuální informace:

 

V současnosti máme kapacitu pro nové projekty. Nejváhejte nás prosím kontaktovat. Náš tým je připraven se vrhnout do práce.

Nabízíme:

projektové práce
inženýrskou činnost
zajišťování dotací

Zaměřujeme se na:

malé vodní nádrže (rybníky)
vodní toky
protipovodňová opatření
protierozní opatření
revitalizace krajiny
polní a lesní cesty
výsadby zeleně a ÚSES
ochranu přírody a krajiny
hydrotechnické stavby